Menü

A Nagy Háború

Fegyverkezési verseny

Villámháborús haditervek

Háborús lelkesedés

Propaganda

Állóháború

Jellegzetes világháborús  fegyverek

A hátország és a nők

 

A háború végkimenetele nemcsak a hadseregek harci teljesítményétől függött, hanem a hátország teljesítőképességétől is. Mivel egyik hadviselő fél sem volt felkészülve egy hosszan elhúzódó háborúra, ez óriási terhet rótt minden államra. A hadban álló felek egész nemzetgazdaságukat hadigazdálkodássá építették ki. A munkaerőhiányt a nők korábbinál jóval szélesebb körű munkába állításával próbálták megoldani. A pénzhiányt új adókkal, hadikölcsönök felvételével, fedezetlen bankjegykibocsátással, lakossági hadikölcsönök jegyeztetésével pótolták. Az államok mindenütt egyre erősebben avatkoztak be a gazdaság irányításába is: pl. központilag osztották el a nyersanyagokat, megszabták az árakat, a lakosság ellátásában jelentkező hiány miatt jegyrendszert vezettek be, a templomok harangjaiból ágyúkat öntöttek. A gyengébb gazdaságok a háború elhúzódásával egyre nehezebb helyzetbe kerültek. Az ellátás romlott, több országban az emberek nyomorogtak. 

 

A két szövetségi rendszer gazdasági ereje 1913-ban (Magyar Lajos Alapítvány; Történelem IV. 1914-1998; Cégér Kiadó, Budapest, 1998; 14. o.)

 

Központi hatalmak Antant
Lakosság (millió) 119,2 240,1
Kőszéntermelés (millió tonna) 198,7 366,6
Vasérctermelés (millió tonna) 24,68 35,638
Nyersvastermelés (millió tonna) 19,145 22,323
Acéltermelés (millió tonna) 19,796 17,947
Olajkitermelés (millió tonna) 1,224 9,493
Hajótér    (millió BRT) 5,782 20,887

 

A mozgósítottak száma 1914-ben és összesen a háború folyamán (Száray Miklós - Kaposi József: Történelem IV.; Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 8. o.)

Németország 4 500 000 13 200 000
Monarchia 2 500 000 9 000 000
Franciaország 4 400 000 8 200 000
Oroszország 6 500 000 13 000 000
Anglia 970 000 9 500 000
Belgium 300 000 -------
Szerbia 500 000 1 000 000

"Azon problémák között, amelyekkel a kormánynak foglalkoznia kellett, a legkényesebbek és legveszedelmesebbek a belső fronton felmerülő problémák volta. A hadviselő államok egész férfi- és női népességét a háborúra szervezték, bevonták a hadigépezetbe. A hadseregek elkönyvelhettek sikereket vagy érhette őket kudarc; de ha egyszer a nagy nemzeteket háborúra mozgósították, nem lehetet őket megadásra kényszeríteni, hacsak a belső frontjuk össze nem omlott." (Lloyd George [brit miniszterelnök]: Háborús emlékiratok)

Hadiüzemben dolgozó nők

(Az első világháború és a forradalmak képei Európa Könyvkiadó, Budapest, 1977; 249. o.)

Ápolónők

http://www.mult-kor.hu/cikk.php?id=20548

 

  Papucsot készítenek a hadikórházak számára az Iparművészeti Múzeumban, 1915. Müllner János képe

 
Egyre több élelmiszert csak jegyre lehettet kapni, s a fejadagok egyre kisebbek lette. 1918-ban Magyarországon már minden élelmiszert és a fűtő-, valamint világítóanyagot jegyre osztottak.  
(Ormos Mária: Világháború és forradalmak 1914-1919; Kossuth Kiadó 2009; 36., 37.,  31. o)

 "A nőknek férfimunkáknál történő foglalkoztatása a nők egész szervezetét és gondolkodásmódját új utakra kényszeríti." (Német belügyminisztériumi jelentés, 1917)

„Az újfajta női magatartást — a kötöttségek elleni lázadást — fejezte ki a századfordulón az extravagáns öltözék, a fűző nélkül viselt bő reformruha. Kevesen,csak a konvenciókkal bátran szembeszállók hordtak ilyet, dacolva a gúnyos megjegyzésekkel. Az igazi, mindent felforgató változást a világháború hozta. A fronton harcoló férfiak helyett nők tízezrei álltak munkába, váltak családfenntartókká. […] A háború elsöpört minden romantikus illúziót, többek között a csak a családjáért élő, támaszra szoruló, gyenge asszony képét is. Új ideálszületett: az izmos, fiús nő, aki nem szorul fűzőviselésre, de nem is tűrné azt,szívesebben hord rövid frizurát, mint tornyos fodrászremeket, sőt a nadrág sem elképzelhetetlen számára. […] A modern nő életének fő helyszíne immár nem az otthon és a háztartás, hanem a munkahely és a társaság. A női szféra kitágulása a ruhatár teljes átalakítását kívánta. Kényelmes, egyszerű, egész nap hordható ruhákra volt szükség. A konfekciótermékek az Egyesült Államokban és szerte Európában hallatlan népszerűségre tettek szert. Az olcsó áruházi darabok az alsó-középosztály,sőt a munkásnők számára is elérhetők voltak. Megindult a divatdemokratizálódásának máig tartó folyamata.” (Sedlmayer Krisztina: Női divat az első világháború után)

 

  Kérdések:
  1. Mit jelent a hátország kifejezés?
  2. Milyen szerepet játszott a hátország a háborúban?
  3. Hogyan, milyen eszközökkel tudták tudta az államok a hátországra háruló feladatokat megoldani?
  4. Melyik szövetségi rendszernek biztosítottak hátországaik egy elhúzódó háborúban nagyobb tartalékot? Válaszodat indokold!
  5. Hogyan változott meg a nők helyzete a háború hatására? Milyen hosszú távú következményei lehettek ennek  a változásnak?

 

Ne feledd, az első oldal kérdéseire most kell válaszolnod!