Bálint Andrea: Arany János Vörös Rébék című művének tanítása drámajátékokkal

Mivel a Vörös Rébék kései Arany-ballada, így a diákok ismerik már a ballada műfaját,
értelmeztek egy-két művet a nagykőrösi korszakból.
Az Őszikék korszak balladái közül az ezen a tanórán feldolgozásra kerülőt más szempontból
közelítjük meg. A hangsúly a szöveg megértésére, a véleményalkotásra, érvelésre, a belehelyezkedést kívánó kreatív játékokra helyeződik. A következő kérdésekre keresünk
választ: Mi lehetett az adott szereplő tettének oka? Felelős-e a jelenlegi helyzet
kialakulásáért? Egyensúlyban van-e a bűn és a bűnhődés mértéke?
A drámajátékok kiválóan alkalmasak a megértés elmélyítésére, lehetőséget teremtenek a véleményalkotásra, és a feladatok kapcsán arra is mód nyílik, hogy összehasonlítsuk az Őszikék és a nagykőrösi korszak balladáit, s megfogalmazzuk a lényegesebb eltéréseket.


TANÁRI modul letöltés

TANULÓI modul letöltés