Tananyagok ebben a kategóriában: Műszaki tantárgy

Tavi Orsolya: Dinamikai ismeretek rendszerezése, összefoglalása kooperatív technikával

A cél a tanulók dinamikai ismereteinek rendszerezése, azaz a fogalmak és összefüggések összefoglalása és begyakorlása. A kooperatív technika lehetővé teszi, hogy a tanulók az ismereteiket mozgósítsák és megfelelően alkalmazzák, nagymértékben megnöveli az órai aktivitást, mert együttgondolkodásra és közös problémamegoldásra késztetik őket a csoportfeladatok. Ezért alkalmas összefoglalásra is, amikor a meglévő ismeretek alkalmazásáról, begyakorlásról van szó. [...]

Galambos Lívia: A pécsi kortárs építészet

Az óra keretében Pécs kortárs építészetével foglakoznak a tanulók. A téma portfóliómódszerrel kerül feldolgozásra, amely módszer a nyolcvanas évektől kezdődően, de főleg a kilencvenes évektől reneszánszát éli. A helyszínek jól elkülöníthetők, olyan építészeti karakterrel rendelkeznek, melyeken jól meghatározhatóan megfigyelhetők építészettörténeti lenyomatok is, illetve valamilyen szempontból fontos szerepük van a város struktúrájában. A téma alkalmas arra, [...]

Landi Anikó: Ciklusok működése

A modul megvalósítása során a tanulók egy olyan programozási feladatot oldanak meg, amelyhez a ciklusok alkalmazása szükséges. A programozás gyakorlatában az egyik legfontosabb technika a ciklusok használata. Minden olyan informatikai szakmában, amely programozást igényel, elengedhetetlen követelmény a ciklusok ismerete és alkalmazása. A ciklusok sokrétű felhasználását jól jellemzi, hogy a web-programozásban, az adatbázis-kezelésben, egyszerűbb vagy bonyolultabb [...]

Landi Anikó: Ciklusok alkalmazása – programozási gyakorlat

A foglalkozás témája: gyakorló óra az elöl- és hátultesztelő ciklusra. A foglalkozás célja: a tanulók algoritmizálási képességének fejlesztése, a programozási gyakorlat elmélyítése, a feltételes ciklus begyakorlása. Fontos, hogy fejlődjenek a diákok logikai és algoritmizálási készségei, és szeretnénk elérni, hogy a csoport valamennyi résztvevője működjön együtt a csoport érdekében. A kooperatív technika alkalmazása lehetővé teszi, hogy [...]

Fleischmann Anna: A pécsi magasház – portfólió

Az óra keretében a pécsi magasház történetével foglakoznak a tanulók. A magasház Pécs legmagasabb panelháza a maga 80 méterével. Építése 1974-ben kezdődött el és 1976-ban fejeződött be. A házban összesen 250 db egy-, illetve másfélszobás lakást alakítottak ki. A ház az építési technológia hibája miatt 1989-re életveszélyessé vált, a lakóit kiköltöztették. A nyomtatott és elektronikus [...]

Dudás Gabriella: Organikus építészet

Az óra témáját a tanulók választhatták ki a felajánlott négy téma közül: a tanulói választás az organikus építészetre esett. Ez a szerves, élő, természet közeli, különleges, a hagyományokat nem követő, szabad építési szemlélet érdekes, színes területe az építészetnek, mely jól megfelel a kamaszkorú fiatalok érdeklődési körének. A téma feldolgozása egy előkészítő óra keretében indult. Az [...]

Gocsál Ákos: Internetes galéria készítése projektmódszerrel

A modul megvalósítása során a projektmódszer alkalmazásával a tanulók egy internetes galériát készítenek, amely Pécs néhány nevezetességét mutatja be. A projektmódszer alkalmazásának feltétele, hogy együttműködést igénylő, egymásra épülő és megfelelő komplexitású feladatot adjunk a diákoknak. A tanulók felhasználják a korábbi órákon tanult ismereteiket, ezek közül az alábbiak a legfontosabbak: a fényképezés esztétikai és technikai háttere, [...]

Gocsál Ákos: Videofelvétel készítése egy multimédiás bemutatóhoz projektmódszerrel

A modul megvalósítása során a projektmódszer alkalmazásával a tanulók egy videofelvételt (rövid, robotokról szóló, hír jellegű videofelvételt) készítenek, amely például egy multimédiás bemutató vagy weblap részeként használható. A műszaki szakképzésben különösen fontos a gyakorlati kompetenciák fejlesztése, ehhez azonban szükségesek elméleti háttérismeretek is. A modul megvalósítása során a multimédia-fejlesztéssel foglalkozó tanulók a különböző tantárgyak keretében megszerzett [...]

Page 1 of 212