Magasi András: Audiovizuális eszközök használata a történelem órán

Az órák célja az audiovizuális eszközök használata néhány lehetséges módjának bemutatása, azok kipróbálása gyakorlatok elvégzése során. Az audiovizuális eszközök használatát a hallgatók tudatos tananyag és óraszervezésének részévé szeretnénk tenni.
A modul célja, hogy a hallgatók:
• tekintsék át a ma leggyakrabban használt audiovizuális eszközöket,
• tisztázzák az audiovizuális eszközök használatának tanórai funkcióit, azok lehetséges helyét az óra menetében,
• tudatosan gondolják végig az audiovizuális eszközök segítségével fejleszthető területeket, az azokkal kapcsolatos központi szabályozást (NAT, kerettantervi és érettségi követelmények),
• ismerjék fel az egyes az audiovizuális eszközök órai használatának lehetséges technikai és módszertani problémáit,
• ismerkedjenek meg néhány lehetséges feladattípussal,
• e feladatokat kipróbálják ki, önállóan is készítsenek feladatokat, szerezzenek némi jártasságot az audiovizuális eszközöket felhasználó órai feladatok elkészítésében,
• a feladatok megoldására, illetve a feladatok készítésére tanári szerepben reflektáljanak
• kapjanak néhány ötletet majdani tanári munkájukhoz.

Az aktív (digitális) táblák használata egyre inkább terjed, de az a foglalkozás a szinte minden iskolában elérhető eszközök használatára szeretné felkészíteni a tanárjelölteket.


Letöltés

A letölthető anyagok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges. Innen letölthető!