Tananyagok ebben a kategóriában: Matematika

Vinczéné Csete Gabriella: Keressük a szimmetriát – A tengelyes tükrösség vizsgálata, értelmezése különféle alakzatokon

A tengelyes szimmetria keresése, tulajdonságainak megfigyelése nyelvi és matematikai modelleken, a természetben, építészeti, irodalmi, képzőművészeti alkotásokon: a 6. évfolyamon kerül sor a tengelyes tükrözés mint geometriai transzformáció tanítására.

Vinczéné Csete Gabriella: Alkalmazzuk a szimmetriát – Sík- és térbeli tengelyesen tükrös alakzatok előállítása

A szimmetria fogalma nem csupán egy esztétikai kategóriára utal, hanem a természettudományok egyik legalapvetőbb fogalmává lépett elő. A tengelyes tükrözés mint geometriai transzformáció az általános iskola 6. évfolyamán a matematika tantárgy egyik lényeges tananyag része. Ez a tanítási óra a téma egyik lehetséges bevezető órája.

Garamszegi Rita: A számok tulajdonságai, műveletek alkalmazása szöveges feladatokban

A számok tulajdonságainak megfigyelése, az írásbeli műveleteknek gyakorlása a négyjegyű számok körében, valamint a tanultak alkalmazása kombinatorikai és szöveges feladatokban. Cél fejleszteni a tanult tananyag/ismeretek alkalmazási képességét. Cél továbbá a különböző tantárgyak keretében elsajátított ismeretek szintetizálása (természetismeret).