Varga Andrásné: Utak a forráshoz

„A tanulás ma az egész életen végighúzódó folyamat, amelyben az iskola csak a kezdő mozzanat, s a könyvtár az egyik legfontosabb segítő eszköz, hogy az állandó továbbképzés mindenki számára lehetséges legyen. (…) A könyvtár az általános önképzés eszköze. Hozzáférhető minden férfinak és nőnek, fiatalnak és öregnek, gazdagnak és szegénynek.”
Ezeket a gondolatokat 1937-ben fogalmazta meg az Indiai Nemzeti Könyvtár alapítója, Shiyali Ramamrita Ranganathan, de aktualitását ma sem vesztette el, sőt megerősítette.
A modul témája:
• könyvtárhasználati ismeretek felidézése, alkalmazása,
• didaktikai tanulságok levonása,
• az információkeresés és –feldolgozás kritikus alkalmazása
• a jegyzetelés és idézés szabályainak megismertetése
• szaktárgyi bibliográfia összeállítása
• több tantárgyat átfogó témák feldolgozása könyvtári segédeszközökkel
• és a könyvtár-pedagógia alkalmazása a különböző szakórák keretében.
Cél, hogy minden tanárjelölt a saját szaktárgyának keretében is tanítsa a diákokat az önálló ismeretszerzésre, a problémamegoldó gondolkodásra.
A modulban elvégzett feladatok segítségével, inspirációjával legyenek képesek könyvtárhasználatra épülő saját feladat készítésére, ezen feladatok segítségével a gondolkodás alacsonyabb szintjeiről (megismerés, felidézés) eljuttassák diákjaikat a magasabb szintekre (analízis, szintézis, értékelés).


Letöltés

A letölthető anyagok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges. Innen letölthető!