Tananyagok ebben a kategóriában: Videós tanórák

Bálint Andrea: Drámajátékok az irodalomórán

A drámajáték az irodalmi művek tanulásának, tanításának egyike lehetséges eszköze. A módszeregyüttes segítségével a feldolgozandó témát, tananyagot más szempontból közelíthetjük meg. Általuk diákjaink a megszokott befogadói és reprodukciós ismeretszerzés helyett saját élmény létrehozásával és megértésével kerülhetnek közelebb egy szöveghez, problémához. Az ily módon szerveződő órák a résztvevőktől passzív befogadói magatartás helyett aktív részvételt, cselekvést követelnek, [...]

Bodó Jánosné: Halmazok fizikai tulajdonságai

Ha van valami, amiért a kémia nem népszerű – a számítások után – az a sok anyag képletének, tulajdonságainak elsajátítása (rögtön a kémiai számítások után). A tanulók többsége egy telefonkönyv bebiflázásához hasonlítják a tantárgy tanulását, pedig összefüggést találhatunk az anyagok szerkezete és tulajdonságai között, ami nagyban megkönnyítheti az anyag elsajátítását. Munkámban bemutatom a kémia tantárgy [...]

Csőke Renáta: Reneszánsz kárpit – viasz batikkal

Kézműves technikák – viasz batik című órához Katona Júlia Kreatív Díszítőművészeti Mintakönyve (Typotex Kiadó, 2001) szolgáltatta az ötletet. Nagyon szeretem ezt a kiadványt, mert az egyes korszakok jellegzetes motívumainak megismerése mellett lehetőség van az áttekinthető szemléltető ábrák révén azok megszerkesztésére is. Ebben az esetben viszont a reneszánszkor díszítőművészetét egy másik eljárás, a viasz batik segítségével [...]

Vadicskó Judit: Kísérlet a biológia órán

A tanóra tervezésében, a tanulási-tanítási folyamatok szervezésében a szemléltetés kiemelkedő jelentőségű. A szakmódszertan kurzus gyakorlati foglalkozásain a tanórai tevékenységek között tárgyaljuk a szemléltetés jelentőségét, formáit, szervezeti kereteit. A szemléltetés során tanári (demonstrációs)- és tanulókísérletekről, mikroszkópos gyakorlatokról, fajismeretről, boncolásról ejtünk szót. A hallgatókban tudatosítani kell, hogy a tananyag feldolgozásának hatékonyságát növeli, ha van lehetőség szaktantermi munkára, [...]

Száraz Tamás: Forrásfeldolgozás Földünk energiaforrásai és felhasználásuk példáján

A tanóra célja, hogy a hallgatók alaposabban megismerjék az alkalmazás szintjén sajátítsák el a források (szövegek, képek, térképek, filmek, fotók, internetes források) feldolgozásának eljárásait, illetve ezek tanórai felhasználásának lehetőségeit. A céltudatos forrásfeldolgozás (az egyszerű megértéstől a kapcsolatkeresésen keresztül a továbbgondolásig) iskolai tanulmányaink után is végigkíséri életünket, megalapozza az élethosszig tartó tanulást. Az óra során a [...]

Betlehem Márta: Kooperatív tanulási technikák tanítása Liszt Ferenc szimfonikus költeményei alapján

A kooperatív tanulási technikák alkalmazása fontos szerepet játszik a hallgatók tanítási gyakorlatra való felkészítésében Kiemelt jelentőséget kapnak a tanárképzésben, hiszen a saját élményű tanulás segítéséhez szakmai és módszertani szempontból is korszerű ismeretek kellenek. Olyanok, amelyeket a tanítási gyakorlatuk során érvényesíteni is tudnak. A cél olyan módszerek megtapasztaltatása, amelyek megfelelnek a megváltozott elvárásoknak. Fontos, hogy a [...]

Magasi András: A magyar őstörténet problémái

Az óra a magyar őstörténet és az annak kutatásával kapcsolatos problémákra hívja fel a figyelmet a tanulók megelőző tudására építve. Az őstörténet fogalmának feltárásával összefüggésben tudatosítani kell az írásos források hiányának, illetve igen csekély számának jelentőségét. Az óra során ki kell alakítani egy közös álláspontot arról, hogy kit tekintünk magyarnak, vagyis kinek az őstörténetét kutatjuk, [...]

Cseh Gabriella: LITERATUR IM UNTERRICHT: FRANZ HOHLER ″DER VERKÄUFER UND DER ELCH″

Ein literarischer Text existiert nicht nur an sich selbst, sondern er entsteht während des Lesens immer neu. Er gestaltet ein Geschehen nicht vollständig, sondern lässt durch seine Offenheit den Lesern Spielraum, die Leerstellen mit eigenem Sinn zu füllen. Die persönliche Perspektive, die eigenen Erfahrungen und Kultur spielt bei der Wahrnehmung eine wichtige Rolle. Der Lerner [...]

Page 1 of 712345...Last »