Tananyagok ebben a kategóriában: Módszerver

Csőke Renáta: Látlak, Rousseau!

Henri Rousseau (1844-1910) Az álom című képének újraalkotását választottam ahhoz, hogy a szürrealizmus fantázia alkotta tudatalatti világa megtapasztalható legyen a tanulók számára. A műalkotások másolása mindig fontos szerepet töltött be a vizuális nevelésben: tapasztalati úton segít megérteni az adott korszakot, a művész gondolatait, módszereit. Nem elhanyagolható a technikai fejlesztés lehetősége sem, amit maga az ismert [...]

Csőke Renáta: A végtelen csomótól az iniciáléig

A románkor bizonyos időszaka (pl. népvándorlás, kelták művészete) annak dekorativitása és kultikus jellege miatt újra népszerűségét éli. Olyan feladatot kerestem a jobb megismerés érdekében, ami által a tanulóknak módjukban áll mélyebbre tekinteni ezekben a kultúrákban. A feladatot megalapozó, ráhangoló elméleti óra után iniciálét készítettünk (mindenki a saját nevének kezdőbetűjét használva), melyet két részből álló feladatsorral [...]

Csőke Renáta: Reneszánsz kárpit – viasz batikkal

Kézműves technikák – viasz batik című órához Katona Júlia Kreatív Díszítőművészeti Mintakönyve (Typotex Kiadó, 2001) szolgáltatta az ötletet. Nagyon szeretem ezt a kiadványt, mert az egyes korszakok jellegzetes motívumainak megismerése mellett lehetőség van az áttekinthető szemléltető ábrák révén azok megszerkesztésére is. Ebben az esetben viszont a reneszánszkor díszítőművészetét egy másik eljárás, a viasz batik segítségével [...]

Tavi Orsolya: Dinamikai ismeretek rendszerezése, összefoglalása kooperatív technikával

A cél a tanulók dinamikai ismereteinek rendszerezése, azaz a fogalmak és összefüggések összefoglalása és begyakorlása. A kooperatív technika lehetővé teszi, hogy a tanulók az ismereteiket mozgósítsák és megfelelően alkalmazzák, nagymértékben megnöveli az órai aktivitást, mert együttgondolkodásra és közös problémamegoldásra késztetik őket a csoportfeladatok. Ezért alkalmas összefoglalásra is, amikor a meglévő ismeretek alkalmazásáról, begyakorlásról van szó. [...]

Magasi András: A magyar őstörténet problémái

Az óra a magyar őstörténet és az annak kutatásával kapcsolatos problémákra hívja fel a figyelmet a tanulók megelőző tudására építve. Az őstörténet fogalmának feltárásával összefüggésben tudatosítani kell az írásos források hiányának, illetve igen csekély számának jelentőségét. Az óra során ki kell alakítani egy közös álláspontot arról, hogy kit tekintünk magyarnak, vagyis kinek az őstörténetét kutatjuk, [...]

Cseh Gabriella: Kreatives Schreiben mit literarischen Anregungen

Das kreative Schreiben mit literarischen Vorgaben ist ein produktiver Umgang mit Literatur, bei dem auch imitiert, adaptiert und improvisiert werden kann. In der Stunde wird anhand der kurzen Geschichte „Eckige Kinder“ von Georg Danzer eine Werbung in einer Form von Lobrede geschrieben. Die Stunde knüpft sich gut an die Stunde, in der die Geschichte von [...]

Cseh Gabriella: LITERATUR IM UNTERRICHT: FRANZ HOHLER ″DER VERKÄUFER UND DER ELCH″

Ein literarischer Text existiert nicht nur an sich selbst, sondern er entsteht während des Lesens immer neu. Er gestaltet ein Geschehen nicht vollständig, sondern lässt durch seine Offenheit den Lesern Spielraum, die Leerstellen mit eigenem Sinn zu füllen. Die persönliche Perspektive, die eigenen Erfahrungen und Kultur spielt bei der Wahrnehmung eine wichtige Rolle. Der Lerner [...]

Muráth Eszter: Eine Reise mit dem Zug – kooperatives Lernen

Die Aufgabe der Lernenden ist, eine Reise mit dem Zug in einer Gruppe zu planen, die wichtigsten Informationen über einen Zug zu sammeln, sich zu einigen. Die Situation ist realistisch: eine kleine Gruppe plant eine Reise, bespricht, welche Kriterien für sie wichtig sind. Die Methode ist das kooperative Lernen, das eine effektive Form der Gruppenarbeit [...]

Page 1 of 1312345...Last »