Bálint Andrea: Drámajátékok az irodalomórán

A drámajáték az irodalmi művek tanulásának, tanításának egyike lehetséges eszköze. A módszeregyüttes segítségével a feldolgozandó témát, tananyagot más szempontból közelíthetjük meg. Általuk diákjaink a megszokott befogadói és reprodukciós ismeretszerzés helyett saját élmény létrehozásával és megértésével kerülhetnek közelebb egy szöveghez, problémához. Az ily módon szerveződő órák a résztvevőktől passzív befogadói magatartás helyett aktív részvételt, cselekvést követelnek, a hangsúly a szöveg megértésére, a belehelyezkedést kívánó kreatív játékokra helyeződik. Egy ilyen helyzetben változik a tanár szerepe is, aki a tanulás irányítójává, segítőjévé válik.


Letöltés

1. melléklet

2. melléklet

A letölthető anyagok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges. Innen letölthető!