Tananyagok ebben a kategóriában: Fényképes tanórák

Csőke Renáta: Látlak, Rousseau!

Henri Rousseau (1844-1910) Az álom című képének újraalkotását választottam ahhoz, hogy a szürrealizmus fantázia alkotta tudatalatti világa megtapasztalható legyen a tanulók számára. A műalkotások másolása mindig fontos szerepet töltött be a vizuális nevelésben: tapasztalati úton segít megérteni az adott korszakot, a művész gondolatait, módszereit. Nem elhanyagolható a technikai fejlesztés lehetősége sem, amit maga az ismert [...]

Csőke Renáta: A végtelen csomótól az iniciáléig

A románkor bizonyos időszaka (pl. népvándorlás, kelták művészete) annak dekorativitása és kultikus jellege miatt újra népszerűségét éli. Olyan feladatot kerestem a jobb megismerés érdekében, ami által a tanulóknak módjukban áll mélyebbre tekinteni ezekben a kultúrákban. A feladatot megalapozó, ráhangoló elméleti óra után iniciálét készítettünk (mindenki a saját nevének kezdőbetűjét használva), melyet két részből álló feladatsorral [...]

Tavi Orsolya: Dinamikai ismeretek rendszerezése, összefoglalása kooperatív technikával

A cél a tanulók dinamikai ismereteinek rendszerezése, azaz a fogalmak és összefüggések összefoglalása és begyakorlása. A kooperatív technika lehetővé teszi, hogy a tanulók az ismereteiket mozgósítsák és megfelelően alkalmazzák, nagymértékben megnöveli az órai aktivitást, mert együttgondolkodásra és közös problémamegoldásra késztetik őket a csoportfeladatok. Ezért alkalmas összefoglalásra is, amikor a meglévő ismeretek alkalmazásáról, begyakorlásról van szó. [...]

Cseh Gabriella: Kreatives Schreiben mit literarischen Anregungen

Das kreative Schreiben mit literarischen Vorgaben ist ein produktiver Umgang mit Literatur, bei dem auch imitiert, adaptiert und improvisiert werden kann. In der Stunde wird anhand der kurzen Geschichte „Eckige Kinder“ von Georg Danzer eine Werbung in einer Form von Lobrede geschrieben. Die Stunde knüpft sich gut an die Stunde, in der die Geschichte von [...]

Juhász Krisztina: Kurzvorträge im Unterrichtsprojekt mit Powerpoint Präsentation

Unter einem Unterrichtsprojekt wird eine abgeschlossene Unterrichtseinheit verstanden, die vom Lehrbuch auch unabhängig sein kann. Dem Lehrer ist es eine gute Alternative zum normalen Unterricht, wobei die Lektionen im Lehrbuch durchgearbeitet werden. Dadurch können die Schüler im Unterrichtsverlauf mit Abwechslung und Spannung ihre Kenntnisse noch mehr vertiefen. Dieses Ziel erreicht, kann sich nicht nur der [...]

Betlehem Márta: Múzeumpedagógia az ének-zene órán

Miért menjünk múzeumba? A múzeumok komplex módon és nagyon hatékonyan nyújtanak lehetőséget a különböző ismeretek élményszerű megszerzésére. A nevelés és oktatás sajátos, az új típusú konvertálható tudás kialakításának egyik alapvető színtere. Kiemelt szerepe van a kreatív személyiség nevelésében is. Lehetővé teszi, hogy a megszerzett ismeretek beépüljenek a tanulók személyiségébe, alkalmazásképes tudást biztosít, mely a diákok [...]

Galambos Lívia: A pécsi kortárs építészet

Az óra keretében Pécs kortárs építészetével foglakoznak a tanulók. A téma portfóliómódszerrel kerül feldolgozásra, amely módszer a nyolcvanas évektől kezdődően, de főleg a kilencvenes évektől reneszánszát éli. A helyszínek jól elkülöníthetők, olyan építészeti karakterrel rendelkeznek, melyeken jól meghatározhatóan megfigyelhetők építészettörténeti lenyomatok is, illetve valamilyen szempontból fontos szerepük van a város struktúrájában. A téma alkalmas arra, [...]

Bálint Andrea: Arany János Vörös Rébék című művének tanítása drámajátékokkal

Mivel a Vörös Rébék kései Arany-ballada, így a diákok ismerik már a ballada műfaját, értelmeztek egy-két művet a nagykőrösi korszakból. Az Őszikék korszak balladái közül az ezen a tanórán feldolgozásra kerülőt más szempontból közelítjük meg. A hangsúly a szöveg megértésére, a véleményalkotásra, érvelésre, a belehelyezkedést kívánó kreatív játékokra helyeződik. A következő kérdésekre keresünk választ: Mi [...]

Page 1 of 812345...Last »