Bodó Jánosné: Redoxi-reakciók
2012.02.21.Kémia, Szakmódszertan

Ebben a modulban a redoxi-reakciók tanításának különböző szintjeit elemezzük. Először 9. osztályban az általános iskolából hozott alapokat tekintjük át, utána a középiskolai alapórán tanultakat ismételjük egy gyakorló, kísérletező foglalkozáson. Ugyanezt a témát dolgozzuk fel szakkörön, végül a közép és emelt szintű érettségire való felkészülés során is.
Megnézzük, hogy hogyan egészítjük ki az általános iskolából hozott ismereteket a középiskolában, mivel tudjuk kibővíteni a szakkörön, és mindezt hogyan teljesítjük ki az érettségire való felkészülésben. Egyrészt a téma mélyítésének folyamatát kísérjük végig (általános iskola → középiskola → érettségi), másrészt a gondolatkör szélesítését, az anyag többféle szempont alapján történő megközelítését, a társtudományokhoz való kapcsolódást, és egyéb lehetőségeket.
A redoxi-reakciók bemutatását azért választottam, mert egyrészt általános iskolától az emelt szintű érettségiig kiemelten fontos része a tananyagnak (ezen alapszik a később tárgyalt elektrokémia témakör is), másrészt remekül kapcsolható a mindennapok jelenségeihez (égés, korrózió, fémek előállításai). Látványos, érdekes, összefüggésbe hozható más tudományokkal (fizika, biológia, földrajz, történelem, sőt irodalom), illetve művészetekkel (festmények elemzése, képzőművészeti és irodalmi alkotások létrehozása, megjelenítés zenében)


Letöltés

A letölthető anyagok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges. Innen letölthető!