Bodó Jánosné: Halmazok fizikai tulajdonságai

Ha van valami, amiért a kémia nem népszerű – a számítások után – az a sok anyag képletének, tulajdonságainak elsajátítása (rögtön a kémiai számítások után). A tanulók többsége egy telefonkönyv bebiflázásához hasonlítják a tantárgy tanulását, pedig összefüggést találhatunk az anyagok szerkezete és tulajdonságai között, ami nagyban megkönnyítheti az anyag elsajátítását.
Munkámban bemutatom a kémia tantárgy tanítása során felmerülő lehetőségeket annak alátámasztására, hogy hogyan alapozzuk meg az anyagszerkezeti ismeretekkel a kémiai anyagok tulajdonságainak megismerését. Elsősorban a középiskolai tanulmányokkal szeretném bemutatni, de kitérek az általános iskolai ismeretekre is, mivel csak ott kapnak betekintést a gyerekek szervetlen kémiát, mely a téma egyik legfontosabb alkalmazási területe.
Már az anyagszerkezet anyagrészt is úgy tanítjuk, hogy utalunk a későbbi következtetésekre. Ezekre az ismeretekre utalunk majd vissza, amikor a szervetlen, és a szerves kémiában a konkrét anyagokat tanulmányozzuk.
Más lehetőségek kínálkoznak az alapórán, és mások a szakköri foglalkozásokon. Megnézzük, hogy mi a követelmény a közép és emelt szintű érettségin, és megvizsgáljuk, mit kell tudniuk a versenyeseknek.
Természetesen nem csak elméletben dolgozunk. Állításainkat a Függvénytáblázat adataival támasztjuk alá, illetve modellekkel, kísérletekkel szemléltetjük, bizonyítjuk az órán tanultakat.
Munkánk során sok remek lehetőség nyílik a különböző tanítási módszerek, új technikák alkalmazására, a tanulók aktív közreműködésével. Otthoni feladatokkal, önálló kutató munkával is elláthatjuk a gyerekeket. Felhívjuk a figyelmet, milyen sok kapcsolódási pontot találhatunk a társtudományokkal is (fizika, földrajz, biológia, irodalom, nyelvek, művészetek).


Letöltés

A letölthető anyagok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges. Innen letölthető!