Tananyagok ebben a kategóriában: Rajz-vizuális nevelés

Csőke Renáta: Látlak, Rousseau!

Henri Rousseau (1844-1910) Az álom című képének újraalkotását választottam ahhoz, hogy a szürrealizmus fantázia alkotta tudatalatti világa megtapasztalható legyen a tanulók számára. A műalkotások másolása mindig fontos szerepet töltött be a vizuális nevelésben: tapasztalati úton segít megérteni az adott korszakot, a művész gondolatait, módszereit. Nem elhanyagolható a technikai fejlesztés lehetősége sem, amit maga az ismert [...]

Csőke Renáta: A végtelen csomótól az iniciáléig

A románkor bizonyos időszaka (pl. népvándorlás, kelták művészete) annak dekorativitása és kultikus jellege miatt újra népszerűségét éli. Olyan feladatot kerestem a jobb megismerés érdekében, ami által a tanulóknak módjukban áll mélyebbre tekinteni ezekben a kultúrákban. A feladatot megalapozó, ráhangoló elméleti óra után iniciálét készítettünk (mindenki a saját nevének kezdőbetűjét használva), melyet két részből álló feladatsorral [...]

Csőke Renáta: Reneszánsz kárpit – viasz batikkal

Kézműves technikák – viasz batik című órához Katona Júlia Kreatív Díszítőművészeti Mintakönyve (Typotex Kiadó, 2001) szolgáltatta az ötletet. Nagyon szeretem ezt a kiadványt, mert az egyes korszakok jellegzetes motívumainak megismerése mellett lehetőség van az áttekinthető szemléltető ábrák révén azok megszerkesztésére is. Ebben az esetben viszont a reneszánszkor díszítőművészetét egy másik eljárás, a viasz batik segítségével [...]

Eszteri Zsolt: A plasztikai kifejezés és formafejlődés logikája

A feladat teljes logikai felépítése és annak megértése lehetőséget kínál a szobrászat mélyebb értelmi összefüggéseinek tanulmányozásához. Az individuális alkotómunka elmélyíti a gyakorlat által történő átélés és a személyes tapasztalatból fakadó ismeretek rögzülését, megélését. A feladat lehetőséget kínál a páros vagy kis csoportos együttműködésre is, így a művészet általi szocializációban, közös alkotómunkában is lehetőséget kínál az [...]

Eszteri Zsolt: Az éremművesség

Tehetséggondozás, technikai jártasság fejlesztése, önálló munkára nevelés, anyagismeret fejlesztése (gipszöntés folyamata és gipszjavítás), műtípusok sajátosságainak megértése, műfaji jellemzők felismerése. Cél, hogy az alkotófolyamat teljes vertikumát végigélje a gyermek a tervezéstől a műtárgy megvalósulásáig. TANÁRI modul letöltés TANULÓI modul letöltés MELLÉKLET letöltés

Eszteri Zsolt: A dimenziófaktorok értelmezése, logikája 3 dimenziós grafika / térsarok tervezési gyakorlata

A dimenziófaktorok értelmezése, logikája. 3 dimenziós grafika / térsarok tervezési gyakorlata. A térbeli jelenségek átélése és modellezése. A tér logikai megértése, téralkotó elemek rendszerezése. Kreatív egyéni képességfejlesztés, pontos, elmélyült alkotómunkára nevelés, önkifejezés a gyakorlati feladat segítségével. (A probléma az önálló alkotómunkára és önkifejezésre kíválóan alkalmas, de párban is végezhető, amennyiben a gyerekek a project során [...]