Bosnyákné Szűcs Erzsébet: A térben és időben való tájékozódás képességének fejlesztése középiskolában

A térben és időben való tájékozódás nélkül nem lehetséges az összefüggésekre épülő, a történelmi folyamatokat megértő történelemtanulás. Ennek fejlesztése tudatos tervezést, sokszínű feladattípus használatát igényli.

Bálint Andrea: A fejlesztő értékelés

A fejlesztő értékelés egy, a hagyományostól eltérő tanulási-tanítási gyakorlat része, mely annak kereteiből nem szakítható ki – önmagában nem állja meg a helyét. Tanulható, de csak a kompetencia alapú tanulás keretei között, saját élményű tanulással.