Tananyagok ebben a kategóriában: Földrajz

Vati Tamás: Az iszlám és a nyugati világ kapcsolata a Nyugat-európai országok példáján

A szakmódszertani óra célja, hogy a hallgatók empirikus úton szerzett ismeretek révén bővíteni tudják módszertani szakértelmüket, nyitottabbá váljanak az interaktív és reflektív tanulás napi gyakorlatára és a kritikai gondolkodás fejlődésének/fejlesztésének lehetőségeire. A feldolgozott téma különös hangsúlyát és aktualitását az adja, hogy napjainkban a civilizációk közötti feszültségek ugyanúgy jelen vannak a nemzetközi politikában, mint az emberek [...]

Vati Tamás: Törökország és az Európai Únió kapcsolata – a szakértői csoportmunka földrajzórán

A szakmódszertani óra célja, hogy a hallgatók minél jobban megismerjék a csoportmunka legfontosabb ismérveit, illetve a hatékonyságát segítő eljárások alkalmazását. A hallgatók is csoportos munkaformában találkoznak egy, a ráhangolódást – jelentésteremtést – reflektálást középpontba állító óra vázlatával, amelynek elemzését is elvégzik. Ennek során saját maguk alakítják, formálják véleményüket a témával kapcsolatban. A feldolgozott téma a [...]

Száraz Tamás: Grafikai szervezők alkalmazása a földrajzoktatásban

A szakmódszertani óra célja, hogy a hallgatók minél jobban megismerjék a grafika szervezők jellemzőit, használatát. Az órán csoportmunka keretén belül ezeket gyakorolhatják is és közösen megtalálhatják azokat a területeket, ahol eredményesen alkalmazhatók. Az óra során a hallgatók megismerhetnek egy felépített órát, amelynek elemzését is elvégzik. Letöltés A letölthető anyagok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges. Innen [...]

Száraz Tamás: A forrásfeldolgozás további lehetőségei

Az előző alkalommal a földrajz órán használatos források típusaival ismerkedtek meg a hallgatók, ezúttal a forrásfeldolgozás legfontosabb lépései kerülnek terítékre. Jelen esetben nem a források sokszínűségére, hanem a bennük rejlő információk felhasználási területeire helyezzük a hangsúlyt. Letöltés A letölthető anyagok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges. Innen letölthető!

Száraz Tamás: Forrásfeldolgozás Földünk energiaforrásai és felhasználásuk példáján

A tanóra célja, hogy a hallgatók alaposabban megismerjék az alkalmazás szintjén sajátítsák el a források (szövegek, képek, térképek, filmek, fotók, internetes források) feldolgozásának eljárásait, illetve ezek tanórai felhasználásának lehetőségeit. A céltudatos forrásfeldolgozás (az egyszerű megértéstől a kapcsolatkeresésen keresztül a továbbgondolásig) iskolai tanulmányaink után is végigkíséri életünket, megalapozza az élethosszig tartó tanulást. Az óra során a [...]

Száraz Tamás: A vitában rejlő lehetőségek az amazóniai esőerdő példáján

A vita olyan együttműködésen alapuló tanulási tevékenység, amely egyrészt lehetőséget nyújt saját álláspontunk megfogalmazására, az érvelés tanulására, gyakorlására, ugyanakkor mások véleményének figyelmes meghallgatására, mérlegelésére, s a hallottak tükrében esetleg korábbi elképzeléseink módosítására, kisebb-nagyobb korrigálásra is. Vagyis a vitamódszer nem pusztán kritikai gondolkodásra, önreflexivitásra tanít, hanem a szociális kulcskompetenciák hatékony fejlesztője is. Az óra célja egy [...]