Tananyagok ebben a kategóriában: Történelem

Magasi András: A magyar őstörténet problémái

Az óra a magyar őstörténet és az annak kutatásával kapcsolatos problémákra hívja fel a figyelmet a tanulók megelőző tudására építve. Az őstörténet fogalmának feltárásával összefüggésben tudatosítani kell az írásos források hiányának, illetve igen csekély számának jelentőségét. Az óra során ki kell alakítani egy közös álláspontot arról, hogy kit tekintünk magyarnak, vagyis kinek az őstörténetét kutatjuk, [...]

Dombiné Borsos Margit: Ismeretségi háló a XVI – XVIII. századi Magyarországon

Tanítványaink jelentős része kisiskolás korától jelen van az interneten kialakult virtuális közösségekben. Nem ismeretlen számukra saját magukról ún. profilt, adatlapot készíteni, bemutatkozó szöveget alkotni, ismerősöket keresni és velük üzeneteket váltani. Ebből kiindulva támadt az az ötletem, hogy egy történelmi korszak szereplőit telepítsük egy képzeletbeli közösségi oldalra, a létező ismertségi hálózatokban megszokott szerkezetben, és az ott [...]

Bosnyákné Szűcs Erzsébet: A kora újkor – bevezető óra/ráhangolódás

Az egyetemes történelem kora újkori fejezetének bevezető órája alkalmat teremt arra, hogy a tanulók a téma részletes megismerése előtt saját kutató munkájukkal tájékozódjanak a korszak legnagyobb jelentőségű változásairól. Az óra eleji ismétlés és a források egy része abban is segíti, megerősíti őket, hogy a történelmi korszakok közti összefüggéseket, kapcsolatokat felismerjék, a történelmi eseményeket folyamatukban lássák. [...]

Bosnyákné Szűcs Erzsébet: Az ipari forradalom első hullámának kibontakozása

Az ipari forradalom kibontakozásához vezető tényezők feltárása és az ipari forradalom főbb jellemzőinek értelmezése források, térképek, grafikonok és képek alapján. • A mezőgazdaság, a könnyűipar és a nehézipar egymásba kapcsolódó fejlődése, • a közlekedés forradalma, • legjelentősebb feltalálók és találmányaik. A téma feldolgozása kooperatív tanulással, csoportmunkában történik, azon belül is a mozaik technikával. A téma [...]

Bosnyákné Szűcs Erzsébet: A nagy háború – az I. világháború jellegzetességei

Az első világháború jellegzetességei, új vonásai: • Fegyverkezési verseny • Villámháborús haditervek • Háborús lelkesedés • Propaganda • Állóháború – lövészárok-hadviselés / állásháború • Az első világháború jellegzetes fegyverei • A hátország és a nők A téma feldolgozása HTML alapú IKT tananyag használatával történik, a tanulók önálló munkájával. Így mindenki saját tempójában haladhat, mélyülhet el [...]

Engel Mária: Kultúra és életmód a római császárkorban

Római lakoma Maecenas házában: • A lakoma szerepe, résztvevői • Az Augustus korabeli Róma kultúrája, jelentős képviselői • A római család hétköznapjai életkörülményei • Szórakozás az ókori Rómában

Engel Mária: Athéni népgyűlés a két perzsa támadás közt – szerepjáték

Athéni népgyűlés a két perzsa támadás között: • A népgyűlés szerepe, résztvevői • A népgyűlés hatásköre • Érvek és ellenérvek a perzsa támadás elleni védelem kérdésében • A cserépszavazás

Priskinné Rizner Erika: Portfólió az Árpád-korról a gimnázium 10. osztálya számára

A magyar történelem első nagy témakörének feldolgozása kapcsolódjon össze az egyéni tanulás és a tananyagtartalmakhoz való egyéni viszonyulás lehetőségével, így identitástudatuk elmélyítésével. Tanári modul Tanulói modul 1. melléklet (PPT) 1. melléklet (PPT) 1. melléklet (PPT) A letölthető anyagok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges. Innen letölthető!

Page 1 of 212