Bosnyákné Szűcs Erzsébet: A térben és időben való tájékozódás képességének fejlesztése középiskolában

A térben és időben való tájékozódás nélkül nem lehetséges az összefüggésekre épülő, a történelmi folyamatokat megértő történelemtanulás. Ennek fejlesztése tudatos tervezést, sokszínű feladattípus használatát igényli.

Priskinné Rizner Erika: A nemzetiségek helyzete a XIX. század végi Magyarországon

A nemzetiségek helyzetének, problémáinak bemutatása a XIX. század végi Magyarországon szituációs játékkal, dramatikus módszerrel egy nemzetiségi kongresszus keretében. (dupla óra)