Tananyagok ebben a kategóriában: Ének-zene

Betlehem Márta: A tanítási módszerek és a kooperatív tanulási technikák tanítása Bartók Béla: Cantata profana c. műve alapján

A művészeti nevelés egyrészt személyiségformálást, másrészt az esztétikai képességek alakítását jelenti. Az esztétikai kultúra részét alkotó ismeretek és készségek arányait megváltoztatva az önmagukért való ismeretek helyet előtérbe kell helyeznünk a funkcionálás, készségképző ismereteket. A tanulók saját élményvilágának mozgósítása biztosítja az érdekeltséget, hiszen ha a tanulók belevihetik a feladatokba a személyiségüket, saját életüket és egyéniségüket, akkor [...]

Betlehem Márta: Portfólió készítése Kodály Zoltán Psalmus Hungaricus művéhez

A portfólió készítése az utóbbi időben egyre jobban elterjedt az oktatásban. A tanári mesterképzés hallgatóinak is portfóliót kell készíteniük és bemutatniuk a tanulmányaik lezárásaként. A hatékony személyiségfejlesztés nem képzelhető el olyan új ismeretközpontú értékelési rendszer kialakítása nélkül, amelyek segítik a tanulók önfejlesztését. Ehhez az egyik elérési út ezen technika alkalmazása lehet. „A portfólió olyan dokumentumok [...]

Betlehem Márta: Kooperatív tanulási technikák tanítása Liszt Ferenc szimfonikus költeményei alapján

A kooperatív tanulási technikák alkalmazása fontos szerepet játszik a hallgatók tanítási gyakorlatra való felkészítésében Kiemelt jelentőséget kapnak a tanárképzésben, hiszen a saját élményű tanulás segítéséhez szakmai és módszertani szempontból is korszerű ismeretek kellenek. Olyanok, amelyeket a tanítási gyakorlatuk során érvényesíteni is tudnak. A cél olyan módszerek megtapasztaltatása, amelyek megfelelnek a megváltozott elvárásoknak. Fontos, hogy a [...]