Tavi Orsolya: Dinamikai ismeretek rendszerezése, összefoglalása kooperatív technikával

A cél a tanulók dinamikai ismereteinek rendszerezése, azaz a fogalmak és összefüggések összefoglalása és begyakorlása.
A kooperatív technika lehetővé teszi, hogy a tanulók az ismereteiket mozgósítsák és megfelelően alkalmazzák, nagymértékben megnöveli az órai aktivitást, mert együttgondolkodásra és közös problémamegoldásra késztetik őket a csoportfeladatok. Ezért alkalmas összefoglalásra is, amikor a meglévő ismeretek alkalmazásáról, begyakorlásról van szó. A diákoknak egymással együttműködve, a saját ismereteik alapján kell feladatokat megoldaniuk, amelyeket aztán prezentálnak az egész csoportnak, ami lehetőséget ad a csoportos visszajelzésre, értékelésre.
A kooperatív technikák általában időigényesek, emiatt sokszor háttérbe szorulnak. Ez a demonstráció azonban jól szemlélteti, hogy 45 percben is lehet hatékonyan alkalmazni ezeket az eljárásokat, nagyobb teret biztosítva a tanulók aktivitásának.


Tanári modul

Tanulói modul

A letölthető anyagok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges. Innen letölthető!