Tananyagok ebben a kategóriában: Módszerver

Eszteri Zsolt: A plasztikai kifejezés és formafejlődés logikája

A feladat teljes logikai felépítése és annak megértése lehetőséget kínál a szobrászat mélyebb értelmi összefüggéseinek tanulmányozásához. Az individuális alkotómunka elmélyíti a gyakorlat által történő átélés és a személyes tapasztalatból fakadó ismeretek rögzülését, megélését. A feladat lehetőséget kínál a páros vagy kis csoportos együttműködésre is, így a művészet általi szocializációban, közös alkotómunkában is lehetőséget kínál az [...]

Eszteri Zsolt: Az éremművesség

Tehetséggondozás, technikai jártasság fejlesztése, önálló munkára nevelés, anyagismeret fejlesztése (gipszöntés folyamata és gipszjavítás), műtípusok sajátosságainak megértése, műfaji jellemzők felismerése. Cél, hogy az alkotófolyamat teljes vertikumát végigélje a gyermek a tervezéstől a műtárgy megvalósulásáig. TANÁRI modul letöltés TANULÓI modul letöltés MELLÉKLET letöltés

Eszteri Zsolt: A dimenziófaktorok értelmezése, logikája 3 dimenziós grafika / térsarok tervezési gyakorlata

A dimenziófaktorok értelmezése, logikája. 3 dimenziós grafika / térsarok tervezési gyakorlata. A térbeli jelenségek átélése és modellezése. A tér logikai megértése, téralkotó elemek rendszerezése. Kreatív egyéni képességfejlesztés, pontos, elmélyült alkotómunkára nevelés, önkifejezés a gyakorlati feladat segítségével. (A probléma az önálló alkotómunkára és önkifejezésre kíválóan alkalmas, de párban is végezhető, amennyiben a gyerekek a project során [...]

Csanádi Beáta: Argomento: Sono gelosa della ragazza con cui balla …

Gli esercizi permettono agli studenti di esercitare e sviluppare la capacità di lavorare in gruppo, aiutandosi reciprocamente. I ragazzi interagiscono tra loro nella consapevolezza di dipendere l’uno dall’altro e di condividere gli stessi obiettivi e gli stessi compiti. Anche questa forma di collaborazione riduce l’ansia dato che ci si confronta tra pari e, inoltre, stimola [...]

Csanádi Beáta: Argomento: prenotazione di un alloggio piano della lezione per insegnanti

Motivare gli studenti all’uso di Internet per fini linguistici. Nel processo d’insegnamento-apprendimento l’insegnante ha soprattutto il ruolo di guida e mediatore e non di semplice comunicatore d’informazioni. Lo studente diventa perciò più attivo e operoso perché aumenta la sua motivazione e il suo interesse all’apprendimento. Le attivitá si svolgono sia individualmente che a coppie perché [...]

Csanádi Beáta: Argomento: Amici e parenti (ascolto con quesito) …

La capacità di comprensione orale ha bisogno di essere sviluppata con particolare cura e perciò l’insegnante dovrebbe dedicare più tempo ad esercizi di ascolto per mettere lo studente a contatto con la lingua orale molto di più di quanto si faccia attualmente. Gli studenti lavorano a coppie, „faccia a faccia” perché il fatto di interagire [...]

Lénárt Anett: Céges reklámbanner készítése projektmódszerrel

Az órán a tanulók reklámbannert készítenek, amely egy elképzelt vállalkozás internetes honlapjára kerül. A relkámbanneren szerepel a képzeletbeli cég megnevezése, logója, továbbá hangeffektusokat és animációkat is tartalmaz. A feladat megoldásához ideális a projektmódszer, mivel egymásra épülő, több részfeladat megoldásával elkészíthető termék előállítása a cél. A projekt megvalósítása az Adobe Flash multimédia szerzői rendszerben történik, de [...]

Németh Andrea: Spielerische Darstellung des Lebens der Bergarbeiter…

Rollenspiele können im Unterricht mit unterschiedlichen Zielen eingesetzt werden. In diesem Fall sollen Inhalte vermittelt, und unbekannte Lebenswirklichkeit mit der eigenen Person verbunden werden. Das Thema ist die gesellschaftliche Realität der Bevölkerung im Ruhrgebiet in der Zeit der Industrialisierung (vom Anfang des 19. Jahrhunderts bis die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts) und in den 70er [...]

Page 5 of 13« First...34567...Last »