Molvayné Sárosi Eszter: Madách Imre – Az ember tragédiája – akadémikus vita

Akadémikus vita – Madách Imre Az ember tragédiája című művével való több tanórányi foglalkozás zárása. Olyan, mindenkit érintő érdekes és izgalmas kérdések állnak Madách művének középpontjában (mi az élet értelme, meddig terjed az egyén hatóköre, miben rejlik az ember szabadsága, megy-e előbbre az emberiség, van-e értelme a küzdésnek, nemes tettnek stb.), amelyekről érdemes elgondolkodni, amelyek vitára, vélemények ütköztetésére serkentik az embert.

Az akadémikus vita több szempontból érdekes és hasznos vitatechnika. Egyrészt alkalmas arra, hogy a diákok érvelési stratégiákat alkalmazzanak, használják a különböző érvfajtákat, s közben gyakorolják az önkifejezés, gondolatközlés nem is olyan egyszerű feladatát. Másrészt a tanulóknak egy felvett szerepbe lépve kell érvelniük, sőt a vállalt álláspont mellett végig ki kell tartaniuk. Ez rendkívül nehéz abban az esetben, ha a diákok épp az ellenkező állásponttal értenek egyet, azonban ez a kényszerű szerep fegyelmezettségre, kitartásra, koncentrációra tanít. Ez persze nem gátolja őket abban, hogy folyamatosan át- és újraértékeljék önmagukban a saját nézetüket, amit pedig az óra végén pár perces esszében le is írnak a füzetükbe, ezzel összegezve az adott pillanatban gondolt, érzett véleményüket, dilemmájukat, illetve a beszélgetés során bennük lejátszódó változásokat. Nem mellékes az sem, hogy a vita közben óhatatlanul is kifejezik kételyeiket és érzelmeiket.

Az akadémikus vita során a diákok élményhez jutnak, a közös beszélgetés hatásos, egymást és önmagukat formáló élményéhez. Az eszmecsere során közelebb kerülhetnek a mű által

felvetett elvont, mégis fontos, őket is érintő problémákhoz, a későbbiekben pedig tovább gondolkodhatnak az élet értelméről, céljáról, s ezáltal jobban megismerik önmagukat is.


Tanári modul

Tanulói modul

A letölthető anyagok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges. Innen letölthető!