Bosnyákné Szűcs Erzsébet: A térben és időben való tájékozódás képességének fejlesztése középiskolában

A térben és időben való tájékozódás nélkül nem lehetséges az összefüggésekre épülő, a történelmi folyamatokat megértő történelemtanulás. Ennek fejlesztése tudatos tervezést, sokszínű feladattípus használatát igényli.

A modul célja, hogy a hallgatók:

  • tudatosan végiggondolják az ezzel a fejlesztési területtel kapcsolatos központi szabályozást (NAT, kerettantervi és érettségi követelmények),
  • megismerkedjenek néhány lehetséges feladattípussal,
  • e feladatokat maguk is kipróbálják,
  • önállóan is készítsenek feladatokat,
  • a történelmi térképnek, mint speciális ismerethordozó feldolgozásának, elemzésének módszereiben (a történelmi korszak és a történelmi tér azonosítása, a jelrendszer, színek, szimbólumok, méretarány feltárása, a térképen megjelenő információk összegyűjtése, rendszerezése, következtetések megfogalmazása) jártasabbá váljanak, a feladatok megoldására, illetve a feladatok készítésére tanári szerepben reflektáljanak.

Letöltés

A letölthető anyagok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges. Innen letölthető!