Garamszegi Rita: A számok tulajdonságai, műveletek alkalmazása szöveges feladatokban

A számok tulajdonságainak megfigyelése, az írásbeli műveleteknek gyakorlása a négyjegyű számok körében, valamint a tanultak alkalmazása kombinatorikai és szöveges feladatokban.
Cél fejleszteni a tanult tananyag/ismeretek alkalmazási képességét. Cél továbbá a különböző tantárgyak keretében elsajátított ismeretek szintetizálása (természetismeret). Ezen célok megvalósításához az órán zömmel a kooperatív tanulásszervezést alkalmaztam, mely tanulásszervezés a lassabban haladóknak is lehetőséget biztosít a munkában való aktív részvételre, valamint leginkább biztosított a sikerélmény és az eredményesség. Mindezek mellett fontos, hogy a tanulók gondolataikat érthetően megfogalmazzák, tudatosan fejlesztve a matematikai kifejező készségüket.


Tanári modul

Tanulói modul

A letölthető anyagok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges. Innen letölthető!