Garamszegi Rita: Időutazás a középkorba

A tanítási órákon elsajátított ismeretek magasabb szintű alkalmazása, az ismeretek és megoldási technikák bővítése.
Cél: a tehetséggondozás, fejleszteni a tanult ismeretek alkalmazási képességét, továbbá a különböző tantárgyak keretében elsajátított ismeretek szintetizálása (magyar irodalom). Ezen célok megvalósításához az órán zömmel a kooperatív tanulásszervezést alkalmaztam, mely a diákok tanulását nagyban segíti, és e tanulásszervezéssel leginkább biztosított a sikerélmény és az eredményesség. Mindezek mellett fontos, hogy a tanulók gondolataikat érthetően megfogalmazzák, tudatosan fejlesztve a matematikai kifejező készségüket.


Tanári modul

Tanulói modul

A letölthető anyagok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges. Innen letölthető!