Pesti Miklósné: Az emberi szem és látás vizsgálata

A biológia tantárgy tanításának alapvető feladata a 11. évfolyamon, hogy a tanulók megismerjék az ember legfontosabb életműködéseit és az életműködések közötti kapcsolatokat. Így az emberi szem funkcionális anatómiájának ismerete is alapkövetelmény. Egyszerű vizsgálatok elvégzésével lehetőség adódik a közvetlen ismeretszerzés élményét biztosítani a tanulóknak, valamint az elmélet és a gyakorlat összekapcsolásával az alkalmazható tudás kialakítására van mód. Az emberi szem és a látás vizsgálatára olyan egyszerű feladatok, kísérletek alkalmasak, amelyekből levonható következtetéseket az eredmények értékelését, a megfigyelt jelenségek biológiai szakkifejezések helyes használatával való megfogalmazását, rögzítését a tanulók is meg tudják valósítani. A páros munka az együttműködési készségek fejlesztése mellett, az anyagigényt is csökkenti. A feladatok során az ismeretterjesztő művek feldolgozásával lehetőség nyílik az önálló ismeretszerzés igényét is alakítani. A kísérleti eszközök használatának gyakorlására is lehetőség adódik.


Tanári modul

Tanulói modul

Melléklet

A letölthető anyagok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges. Innen letölthető!