Vinczéné Csete Gabriella: Keressük a szimmetriát – A tengelyes tükrösség vizsgálata, értelmezése különféle alakzatokon

A tengelyes szimmetria keresése, tulajdonságainak megfigyelése nyelvi és matematikai modelleken, a természetben, építészeti, irodalmi, képzőművészeti alkotásokon: a 6. évfolyamon kerül sor a tengelyes tükrözés mint geometriai transzformáció tanítására. Ezen az órán, amely a tengelyes tükrözés témakör egyik bevezető órája, összegyűjtjük, kiegészítjük, rendszerezzük azokat a tapasztalatokat, amelyeket a tanulók a tengelyes szimmetriával kapcsolatosan az előző években szereztek. Többféleképp is megfogalmazzuk a tapasztaltakat, majd eljutunk ahhoz a gondolathoz („definícióhoz”), hogy a tengelyes tükrözés a síknak egy tengely körüli, 180 fokos elforgatása. A téma további óráin összegyűjtjük a hozzárendelés szabályából adódó tulajdonságokat, majd ezek segítségével már megszerkeszthetők a szimmetrikus képek. A tanórák során elvárjuk a tanulóktól, hogy tapasztalataikat, sejtéseiket érthetően megfogalmazzák, tudatosan fejlesztve a matematikai kifejező készségüket.


Tanári modul

Tanulói modul

A letölthető anyagok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges. Innen letölthető!