Varga Andrásné: Szó-kincs – kincs-e a szó? Könyvtárhasználati foglalkozás az egynyelvű szótárak használatával

Szókincsbővítés az egynyelvű szótárak (Értelmező kéziszótár, Szinonimaszótár, Szokatlan szavak szótára, Új magyar tájszótár, Idegen szavak szótára stb.) használatával – a könyvtár tájékoztató apparátusának használata, kézikönyvekben keresés egyénileg és kiscsoportos munkában a kooperatív tanulási technikák alkalmazásával.
A csoportmunkában történő feladatmegoldást azért választottam, mert így lehetőség van a tanulók közti munkamegosztásra (aki gyorsabban keres a szótárakban, az lesz a „kereső”, aki jobban rajzol, az lesz az „illusztrátor”, aki szeret szerepelni, az lesz a „bemutató”, és így tovább). Mindenki egyéni sikerélményhez juthat a közös siker elérésével.
A sok ismeretlen, szokatlan szó szerepeltetésével nemcsak az a cél, hogy ezeket ismerjék és használják a tanulók, hanem főként a szótárhasználati rutin megszerzése a fontos: minél gyorsabban találják meg egy-egy ismeretlen szó jelentését írott forrásokból is, mert ez a korosztály hajlamos arra, hogy csak az internetet használja keresésre. Így talán bátrabban és magabiztosabban nyúlnak segítségért a könyvtár tájékoztató apparátusához egyéb feladataik megoldásában is.


Tanári modul

Tanulói modul

A letölthető anyagok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges. Innen letölthető!