Papp Zoltán: A János vitéz egyes részeinek feldolgozása a drámapedagógia és a disputa elemeivel

Az itt tárgyalt óra a felelősségteljes döntés egyfajta megszületését mutatja be, ami a retorikában, később a pedagógiában már régóta alkalmazott módszeren
alapul. Másfelől az óra János vitéz történetének sajátos összefoglalására is vállalkozik. Egyetlen munkaformát tartalmaz: egy szabályozott vitát, mely a szakralitásban gyakorolt szentté avatás analógiáján alapszik. Petőfi elbeszélő költeményében a földi halandó éteri szintre emelkedésének mozzanata teljesedik ki a talált gyerekből a mennyei királyság (Tündérország) trónjáig eljutó főhős életútjában. Jancsi kalandjai teljes győzelemmel érnek véget, ahol minden megelőző esemény elhomályosul a beteljesülés fényességében.


TANÁRI modul letöltés

TANULÓI modul letöltés