Száraz Tamás: Az állam szerepe a piacgazdaságban

Az állam szerepe a nemzetgazdaságokban a történelem előrehaladtával sokat változott. Nincs törvényszerű összefüggés az állam beavatkozásának mértéke és az adott ország gazdasági fejlettsége között. A komparatív előnyök szerinti nemzetközi munkamegosztás elméleti folyamatait a nagyhatalmak gazdaságpolitikája rendre átírta. Az óra célja az, hogy megnézzük, milyen sajátos tulajdonságokkal jellemezhetőek az állami struktúrák, és ezek hogyan befolyásolják az állam működését. A feladatok segítségével a diákok nemcsak megismerik az állam piacgazdaságban betöltött szerepét, hanem a munkaerőpiacra gyakorolt hatását is megtapasztalhatják.


TANÁRI modul letöltés

TANULÓI modul letöltés