Bosnyákné Szűcs Erzsébet: A kora újkor – bevezető óra/ráhangolódás

Az egyetemes történelem kora újkori fejezetének bevezető órája alkalmat teremt arra, hogy a tanulók a téma részletes megismerése előtt saját kutató munkájukkal tájékozódjanak a korszak legnagyobb jelentőségű változásairól. Az óra eleji ismétlés és a források egy része abban is segíti, megerősíti őket, hogy a történelmi korszakok közti összefüggéseket, kapcsolatokat felismerjék, a történelmi eseményeket folyamatukban lássák. Az óra erősíti a tanulók érdeklődését a részletek megismerése iránt. Az altémák szerint összeválogatott források lehetővé teszik a csoportban történő tanulást, ami mindenkitől aktív munkát igényel. Mivel az egyes forráscsoportok feldolgozási nehézsége között van fokozati különbség, így lehetőség adódik a differenciálásra, amennyiben a tanár tudatosan megtervezi, hogy milyen összetételű csoportoknak milyen témát jelöl ki.


TANÁRI modul letöltés

TANULÓI modul letöltés