Szakmódszertan: Katicsné Simon Gyöngyi – Forrásfeldolgozás történelemórán

A modern történelemtanítás alapvető eleme a történelmi források elemzésének alkalmazása. Miért van rá szükség? Felnőttkorban mindenkinek képesnek kell lennie arra, hogy információhordozókat készségszinten tudjon használni. Ahhoz, hogy ez a képesség kialakuljon, az iskolai oktatásnak törekednie kell arra, hogy a különböző tantárgyak oktatásakor ezt fejlessze, alakítsa. A történelem mint tantárgy különösen alkalmas ennek a képességnek a fejlesztésére, hiszen számtalan forrástípus áll rendelkezésre egy-egy tananyagrész tanításakor, amely az önálló ismeretszerzésre remek alkalmat szolgáltat. Elősegíti, hogy a tanulókat a tényekhez közelebb hozza, érzékelteti a folyamatokat, rávilágít az összefüggésekre, és így a diákok könnyebben tudnak magyarázatot keresni és találni azokra. Másrészt a képi anyagok érzékletesebbé és jobban bevéshetőbbé teszik az ismeretanyagot, fejlesztik az empátiaképességüket.


Letöltés