Szakmódszertan: Rutsch Nóra – Kompetenciafejlesztő játékok történelemórán

Ki nem szeret játszani? A játék és játszva tanulás nagyban megkönnyítheti a pedagógus munkáját. A kompetenciafejlesztő játékok használata Magyarországon még nem annyira elterjedt az oktatásban. A játékos tanulás eszközeit eddig inkább csak a fejlesztő pedagógusok, logopédusok, óvónők és tanítók vagy a nyelvoktatók alkalmazták. De miért ne lehetne ezt a tanulási-tanítási folyamat későbbi szakaszaiban folytatni vagy más tantárgyak esetében is alkalmazni? Tanulóink versenyszellemét, szórakozási igényét, az oldottabb légkört kiaknázva más tantárgyak tanulási-tanítási folyamataiban is használhatjuk a különböző játékos feladatokat. Ahogy Platón régen megfogalmazta: „A gyerekek nem a kötelesség kényszeréből fognak tanulni, hanem a játék szeretetéből.”
Gondoljunk csak arra, hogy a számítógépnek és az internetnek köszönhetően hányan játszanak különböző online játékokat, természetesen történelmi témájúakat is (pl.Honfoglaló) vagy vesznek részt népszerű kvízműsorokban, ahol szintén sok történelmi témájú kérdést kell megválaszolni. Ezt a hozzáállást, érdeklődést kihasználva lehet adaptálni a játékos feladatokat az iskolai tanórákon is. A játékok segítségével nagyban fejleszthetjük a diákjaink kommunikáció, kooperáció és a kreativitás kompetenciáit. Játék közben a tanulók aktiválódnak, érzelmi és fizikai energiák szabadulnak fel, ebben az állapotban megismert tudás sokkal intenzívebben, tartósabban rögzül, mint a csak elmondott információ. Tehát a jól megválasztott játékos feladat a megfelelő helyen és időben hatékonyabbá teszi és megkönnyíti a tanulást.


Letöltés

Mellékletek