Landi Anikó: Ciklusok működése

A modul megvalósítása során a tanulók egy olyan programozási feladatot oldanak meg, amelyhez a ciklusok alkalmazása szükséges.
A programozás gyakorlatában az egyik legfontosabb technika a ciklusok használata. Minden olyan informatikai szakmában, amely programozást igényel, elengedhetetlen követelmény a ciklusok ismerete és alkalmazása. A ciklusok sokrétű felhasználását jól jellemzi, hogy a web-programozásban, az adatbázis-kezelésben, egyszerűbb vagy bonyolultabb grafikai feladatok megoldásában épp úgy használható, mint amikor nagy számú, hasonló matematikai műveletet kell végrehajtani, de ciklus segítségével oldhatunk meg olyan egyszerűbb feladatot is, mint például várakozzon a program, amíg a felhasználó le nem nyom egy billentyűt.
A kooperatív technika alkalmazása lehetővé teszi, hogy a tanulási folyamat produktív és gyakorlat közeli legyen, az elméleti ismeretek megtárgyalása is a tanulók aktív közreműködésével történjen. Mindehhez szükséges, hogy a tanár az új, kreatív megoldásokra nyitott, ugyanakkor segítő, diákközpontú attitűddel tartsa az órát. Ez azt is jelenti, hogy nem a tanár az egyedüli információforrás a tanítási órán. A kooperatív technika alkalmazásának fontos sajátossága még a felelősség megosztása (szerepek kijelölése a csoportokon belül), a csoportok egyéni beszámoltatása, a közös feladatmegoldást, együttműködést elősegítő tanulási helyzetek kialakítása.
A tanulók számára motiváló hatású, hogy kreatív megoldást igénylő feladatot kapnak, melynek eredményét – a program működését – saját maguk is azonnal láthatják. Bár az órán a ciklusok használatának egyszerűbb változatát tárgyaltuk meg, a későbbiekben bonyolultabb, látványosabb feladatok is megoldhatók ciklusokkal.


TANÁRI modul letöltés

TANULÓI modul letöltés