Betlehem Márta: Bartók Béla – A kékszakállú herceg vára

Bartók Béla a Kékszakállú herceg vára című operájának megismerése. Bartók művei erkölcsileg is megközelíthetőek, ezáltal könnyen értelmezhetők. A Concerto, mint a hazaszeretet, a Cantata Profana, mint a honvágy és a „tiszta forrás” témája hozzásegíti a tanulókat Bartók művészetének, zenéjének megértéséhez. A két tanult alkotáshoz jól kapcsolható az opera, hiszen ebben is megtalálhatók a tanult művek nyomai (az elvágyódás, a társra vágyás, a népdal, népballada zenei és tartalmi elemei, az ellentétek, a szimbólumok…) Az opera témája köthető napjaink problémájához: a férfi és nő kapcsolatához. A történet jól értelmezhető, megérthető, feldolgozható, ezért sikerélményhez juttatja a tanulókat. Megértik általa a kor jellegzetes problémáját: a magány és a magányosság, a férfi-nő egymásra nem-találásának problémáit, a múlt – jelen – jövő összekapcsolódását az ember életútjával. Az opera sokszínűsége, szövege, jelképrendszere, zenei megoldásai lehetőséget adnak a mű komplex feldolgozására a kooperatív tanulási módszerek alkalmazásával.


TANÁRI modul letöltés

TANULÓI modul letöltés

TANULÓI modul letöltés