Szakmódszertan: Dombiné Borsos Margit: A pedagógiai projekt és a projektszerű tanítás mint a problémaorientált történelemtanítás egyik lehetősége

A problémaorientált történelemtanítás stratégiája olyan szemléletmód kialakítását segíti elő a tanítás során, amelyben központi szerepet játszik a tanulás procedurális, aktív és társas jellegének elfogadása, és a pedagógus folytonos reflexiója az általa tervezett és irányított tanítási folyamatra.
A tananyag kiválasztása során figyelemmel kell lenni a tanulók érintettségére, hisz saját történelmi identitásuk építése, bővítése így eredményesebb lehet. Ez indokolja, hogy a tanulási folyamat tervezése során olyan szervezési eljárást válasszunk, mely lehetővé teszi a történelmi tartalmak önálló és aktív birtokbavételét. Központi probléma a tananyag kiválasztása is és a történeti tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztése. Ebbe a konstruktív pedagógiai stratégiába jól illeszkedik a pedagógiai projekt, akár tanulási egységként, akár tanulási technikaként választjuk, mivel a megismerés fő forrása ebben az
esetben az önálló és csoportos tapasztalás. Ez az ismeretszerzési és képességfejlesztési eljárás az elsajátítást egy alkotó folyamat részeként és eredményeként valósítja meg. Legfőbb értéke a megvalósuló „termékek” (plakát, poszter, gyűjtemény, bemutató, kiállítás, stb.) mellett maga a munkafolyamat. Az ismeretek szerzése és feldolgozása mellett nagyon fontos a tehát a gondolkodási folyamat, a munka során szerzett tapasztalat, valamint az átélt élmények érzelmi és szociális hatása.


Letöltés

A letölthető anyagok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges. Innen letölthető!