Szakmódszertan: Dr. Rákóczy Istvánné: Mennyi rejtély rejlik egy rejtvényben

A rejtvények, érdekes, játékos feladatok segítségével valószínűleg sokkal közelebb vihetjük tanítványainkat az elsajátítandó tudáshoz, ismeretekhez, összefüggésekhez. E modul keretében bemutatásra kerülnek a játékos feladatok, feladattípusok, a hallgatók a megismerés után maguk is terveznek, készítenek majd ilyen rejtvényeket. Ezen felül felsorolásra kerül a feladatok megoldási lehetőségeinek variációja a tanórákon és a feladattípusok lehetséges felhasználása.
A játékos feladattípusoknak milyen alkalmazási lehetőségei vannak egy tanórán?
A játékos feladatokat, rejtvényeket lehet egyénileg, páros munkával, akár csoportos formában vagy akár frontális munkával is megoldatni.
A tanóra mely szakaszában alkalmazhatunk játékos feladatokat?
Tulajdonképp: Bármelyikben!
a) a tanóra kezdetén: a ráhangolódási szakaszban. Egy dinamikusan szervezett játékkal megteremthetjük az óra kellemes, oldott hangulatát.
A játékos feladat szerepe itt lehet:
• az elmúlt tanóra anyagának felidézése
• feleletterv előkészítése egy szóbeli számonkéréshez
• új tananyag elsajátításához „ráhangolódás”
b) Alkalmazhatjuk a tanóra menetében, a jelentésteremtés szakaszában:
• részösszefoglalásnál
• új anyag feldolgozásánál
c) Tanóra végén: a reflektálás szakaszban
• az óra anyagának összefoglalásaként
• ellenőrző szerepként – mit sajátítottak el a tanulók az óra menetében
• gyakorlásként, a tanultak megerősítésére


Letöltés

A letölthető anyagok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges. Innen letölthető!