Magasi András: A magyar őstörténet problémái

Az óra a magyar őstörténet és az annak kutatásával kapcsolatos problémákra hívja fel a figyelmet a tanulók megelőző tudására építve.
Az őstörténet fogalmának feltárásával összefüggésben tudatosítani kell az írásos források hiányának, illetve igen csekély számának jelentőségét. Az óra során ki kell alakítani egy közös álláspontot arról, hogy kit tekintünk magyarnak, vagyis kinek az őstörténetét kutatjuk, illetve ettől külön kell választanunk azt, hogy ma ki a magyar. Szükséges annak vizsgálata is, hogy milyen szempontokból tekinthetünk népeket rokonoknak, és a nyelvrokonság kérdésével kapcsolatos problémákra is fel kell hívnunk a figyelmet. Kutatás módszertani kérdéseket vet fel az őshaza/őshazák helyének megállapítása.
Az óra első részében a tanulók előzetes tudásának előhívása csoportmunkában, egy grafikus szervező, az asszociatív fürtábra alkalmazásával történik. A négy vázolt probléma megtárgyalása viszont a tudománytörténeti kérdések újdonsága miatt a témagazda csoportok előzetes tevékenységére alapozó frontális osztálymunka keretében kerül feldolgozásra.
Az óra újdonsága abban van, hogy a tanulók nagy részét eddigi tanulmányaik során arra szocializálták, hogy a különböző tudományok eredményeit értsék meg és memorizálják, míg ezen az órán a hangsúly a tudományos megállapítások bizonytalanságain, a témával kapcsolatos többféle nézet egymásmellettiségén van. Mivel történelmünknek minden bizonnyal ez a legtöbb bizonytalanságot, a leginkább eltérő álláspontokat tartalmazó korszaka, indokolt ezek közös megvitatása.
Az óra a téma megalapozását szolgálja. A további órák során építjük fel azt, hogy milyen állítások a legelterjedtebbek a témával kapcsolatban, és hogy azokat milyen érvek, források és elméletek támasztják alá.


TANÁRI modul – Letöltés

TANULÓI modul – Letöltés

A letölthető anyagok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges. Innen letölthető!