Mészárosné Bolla Eszter: Tématervben megvalósuló kooperáció mint interaktív tanulási módszer a középiskolában Shakespeare: Romeo és Júlia című mővének elemzéséhez

A kooperatív tanulás mint kompetencia-alapú tanulás keretei között tanulható módszer saját, megszerzett tapasztalatok alapján. Ennek során a hallgató megismerkedik a drámaelméleti fogalmak tanításával, ezek alkalmazási lehetőségeivel, alkalmazásának előnyeivel, illetve lehetséges problémáival. Az itt megszerzett tudás olyan távlati lehetőségeket teremthet számukra, amit majd tanítási gyakorlatuk vagy gyakornoki félévük során hasznosíthatnak. Látszólagos ellentmondás, hogy az itt megtanultak a későbbiek során hogyan alkalmazhatóak. Ha elmélyülnek a témakörben, ha majd a mindennapokban kipróbálják e módszert saját tanítványaikkal a gyakorlatban, az itt felhasznált és átgondolt feladatokat is gazdagíthatják, strukturálhatják, alakíthatják a későbbiekben. Az óra legfontosabb célja a tanári szemléletmód alakulása, formálódása, saját gondolkodási kereteik alakítása – bármennyire is hagyományos vagy előre megszabott tanári mintákba, tantestületi elképzelésbe „cseppenjenek bele”.


Letöltés

A letölthető anyagok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges. Innen letölthető!