A tanegység célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a befogadásközpontú, élményalapú irodalomtanítás didaktikai lehetőségeibe, tapasztalatot szerezzenek a feladatorientált szövegfeldolgozás, a tanóra fölépítésének gyakorlatában. A felkínált lehetőségek, közelítési útvonalak az előzetes, szövegen kívüli tapasztalatok kapaszkodóit is felhasználhatóvá, az irodalomtanításba beépíthetővé teszik. A modul nem törekszik a novella tartalmainak széles körű föltárására, viszont szeretné megerősíteni, feladatról feladatra reflektálttá tenni azokat a lehetőségeket, fejleszteni azokat az irodalomtanári kompetenciákat, melyeknek fókuszában a tanítás során megcélzott középiskolás korosztály szövegértésének fejlesztése, olvasói tapasztalatainak elmélyítése áll. A szakmódszertani órák kooperatív kerete és az alkalmazott technikák szinkronban vannak azokkal a módszertani elvárásokkal, melyeket a szöveg tanításának középiskolai gyakorlatában is kívánatosnak tartunk.
A tananyag lépésről lépésre vezeti végig a hallgatókat a tanórai ráhangolódás-szituációtól a feldolgozás során működtetett tanítási modell tanári reflexiójáig, illetve a módszerek kiterjesztéséig.


Letöltés

A letölthető anyagok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges. Innen letölthető!