Száraz Tamás: A vitában rejlő lehetőségek az amazóniai esőerdő példáján

A vita olyan együttműködésen alapuló tanulási tevékenység, amely egyrészt lehetőséget nyújt saját álláspontunk megfogalmazására, az érvelés tanulására, gyakorlására, ugyanakkor mások véleményének figyelmes meghallgatására, mérlegelésére, s a hallottak tükrében esetleg korábbi elképzeléseink módosítására, kisebb-nagyobb korrigálásra is. Vagyis a vitamódszer nem pusztán kritikai gondolkodásra, önreflexivitásra tanít, hanem a szociális kulcskompetenciák hatékony fejlesztője is.
Az óra célja egy gyakran előkerülő földrajzi problémakör (amazóniai esőerdők problémája) kapcsán vitahelyzet teremtése. A hallgatók így saját élményű tanulással sajátíthatják el a vita legfontosabb szabályait, alkalmazásának lehetőségeit.


Letöltés

A letölthető anyagok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges. Innen letölthető!