Betlehem Márta: Kooperatív tanulási technikák tanítása Liszt Ferenc szimfonikus költeményei alapján

A kooperatív tanulási technikák alkalmazása fontos szerepet játszik a hallgatók tanítási gyakorlatra való felkészítésében Kiemelt jelentőséget kapnak a tanárképzésben, hiszen a saját élményű tanulás segítéséhez szakmai és módszertani szempontból is korszerű ismeretek kellenek. Olyanok, amelyeket a tanítási gyakorlatuk során érvényesíteni is tudnak. A cél olyan módszerek megtapasztaltatása, amelyek megfelelnek a megváltozott elvárásoknak.
Fontos, hogy a hallgatók „diákként” is kipróbálják ezeket.
A kooperatív munkaformákat kooperatív tanulásszervezéssel ismerik meg, sajátítják el, ez lehetőséget biztosít a nagyszámú egyidejű interakciókra. Ezek során kiemelkedő szerepet kap a kulcskompetenciák fejlesztése, és ez a tanulásszervezési forma lehetőséget biztosít a differenciált oktatásra is. A páros és csoportmunka előnye például, hogy a tapasztalataikat többféleképpen is értelmezhetik, a tagok kénytelenek reflektálni saját megoldásaikra is és
továbbgondolni azokat. Liszt Ferenc szimfonikus költeményeinek ilyen szempontú feldolgozásával ezeket a szempontokat szeretném figyelembe venni, mert ezen művek kifejezetten alkalmasak a kooperatív technikákkal történő feldolgozásra.


Letöltés

MELLÉKLET – Letöltés

A letölthető anyagok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges. Innen letölthető!