Betlehem Márta: A tanítási módszerek és a kooperatív tanulási technikák tanítása Bartók Béla: Cantata profana c. műve alapján

A művészeti nevelés egyrészt személyiségformálást, másrészt az esztétikai képességek alakítását jelenti. Az esztétikai kultúra részét alkotó ismeretek és készségek arányait megváltoztatva az önmagukért való ismeretek helyet előtérbe kell helyeznünk a funkcionálás, készségképző ismereteket. A tanulók saját élményvilágának mozgósítása biztosítja az érdekeltséget, hiszen ha a tanulók belevihetik a feladatokba a személyiségüket, saját életüket és egyéniségüket, akkor őket, magukat is jobban kezdi majd érdekelni saját személyiségük, növekedik az önbizalmuk. A kreatív feldolgozás nagy előnye, hogy szinte egyforma lehetőséget biztosít a gyengébb és a jobb tanulóknak. A sokféle egyéni megközelítés pedig többféle oldalról világítja meg a feladatot és ad lehetőséget a tanulásra. Ezért az új tanítási módszerek, a kooperatív tanulási technikák alkalmazásai fontos szerepet játszanak a hallgatók tanítási gyakorlatra való felkészítésében Kiemelt szerepet játszik a tanárképzésben, hiszen a saját élményű tanulás segítéséhez szakmai és módszertani szempontból is korszerű ismeretek kellenek. Olyanok, amiket a tanítási gyakorlataik során érvényesíteni is tudnak. A cél olyan módszerek megtapasztaltatása a hallgatókkal a tanítási gyakorlatok során, amik megfelelnek a megváltozott elvárásoknak. Fontos, hogy a hallgatók „diákként” is kipróbálják ezeket az új módszereket. A kooperatív munkaformák kooperatív tanulásszervezésre épülnek, amik lehetőséget biztosítanak a nagyszámú egyidejű interakciókra. Ezek során kiemelkedő szerepet kapnak a kulcskompetenciák fejlesztése, és lehetőséget biztosítanak a differenciált oktatásra is. A páros és csoportmunkák előnye például, hogy a tapasztalataikat többféleképpen is értelmezhetik, a tagok kénytelenek reflektálni saját megoldásaikra is és továbbgondolni azokat. Bartók Cantata Profana című művének ilyen szempontú feldolgozásával ezeket a szempontokat szeretném figyelembe venni, mert a zenemű nagyon alkalmas a kooperatív technikákkal történő feldolgozásra.


Letöltés

MELLÉKLET – Letöltés

A letölthető anyagok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges. Innen letölthető!