Czanikné Dezső Emőke: Újságprojekt nyolcadikosoknak

Az alábbi modul a projektmódszer egyik alkalmazási lehetőségét mutatja be a hallgatóknak a magyar nyelvtan tanításában.
A projekt(jellegű) tanulás az élethosszig tartó tanulást készíti elő, annak feltételeit igyekszik megteremteni. Az alább bemutatott projekt egy gyakorlatban már többször kipróbált tanulási folyamat, melyben a gyerekeknek a szaktárgyi ismeretek megismerésén kívül módjuk van sok egyéb készség, képesség fejlesztésére, pl. terveznek, szerveznek, írnak, rajzolnak, lektorálnak, számítógépes szövegszerkesztői munkát végeznek, grafikai programokat használnak, stb. A hazai órarendek, az iskolák munkarendje, szokásai ritkán teszik lehetővé egy-egy klasszikus projekt létrejöttét. Az alábbi folyamat is inkább projektjellegű, hiszen órarend szerinti nyelvtanórákon folyik a közös munka, otthon pedig a kutatás, a szövegszerkesztés és az egyéb, időigényesebb tevékenységek.


Letöltés

MELLÉKLET – Letöltés

A letölthető anyagok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges. Innen letölthető!