Szabóné Bárdos Csilla: “Égig érő tanterem” avagy egy erdei iskola tervezésének, szervezésének forgatókönyve I.

A tanórán kívüli foglalkozások egy sajátos formája, az erdei iskola. A két modult is magában foglaló témafeldolgozás második részében a hallgatók több erdei iskolai programmal megismerkedve betekintést nyernek a sokrétű szervezési folyamatokba. A témákhoz kapcsolódó ismereteket interaktív és reflektív tanulási technikák segítségével alakulnak át feladatokká. Számba véve a tanulók kompetenciáinak fejlesztését segítő nevelési feladatokat, kirajzolódnak azok a tanári kompetenciák, melyek erősítése, fejlesztése, szükség esetén kialakítása, elengedhetetlen a sikeres, és élményt nyújtó munkavégzéshez. A hallgatók kellő alapossággal átgondolva egy erdei iskola megtervezésének, megszervezésének lépéseit, alkalmassá válnak leendő tanítványaik tanórán kívüli foglalkozásainak tervezésére, szervezésére. A feladatok megoldása során a hallgatók gyakorolhatják az interaktív technikák alkalmazását.


Letöltés

A letölthető anyagok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges. Innen letölthető!