Bedőné Szűcs Tünde: Kritérium orientált oktatás a testnevelés órán

Szakvezető tanárként 5 éve foglalkozom testnevelés szakos hallgatók képzésével a Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskolában. Félévenként 5-7 tanárjelölttel végezhettem komoly munkát, és megismertethettem velük a testnevelő tanári szakma szépségeit. Tanítási gyakorlatuk során azt tapasztaltam, hogy nagy nehézséget okozott számukra az adott mozgásanyag megtanítását szolgáló gyakorlatrepertoár kialakítása, összeállítása. A legnagyobb kihívást azonban a feladatok sorrendisége, a mozgások felépítése, a végrehajtás kritériumainak megfogalmazása, és ezzel együtt a hibák felismerése, kijavítása
jelentette. Ezért olyan módszereket alkalmaztam felkészítésük során, melyek a gyakorló testnevelő tanárok számára nem jelentenek újdonságot, ám a tanárjelöltek hatékonyan tudták alkalmazni gyakorló tanításuk alatt az óratervezésben, illetve az oktatás folyamatában. A szakmódszertani óra célja, hogy a hallgatók felismerjék a kritériumok megfogalmazásának fontosságát, tapasztalatot szerezzenek gyakorlati alkalmazásában, és megértsék, hogy akritérium központú testnevelés oktatás milyen nagy mértékben befolyásolja a tanítás-tanulás hatékonyságát. Az órán csoportmunka keretén belül megtalálhatják azokat a területeket, ahol eredményesen alkalmazható e módszer, valamint gyakorlatot szerezhetnek a szempontok megfogalmazásában. Az óra menetében a hallgatók megismerhetnek egy pontosan felépített óravázlatot, amelynek elemzését is elvégzik, miközben megfogalmazzák a különböző tartalmakhoz, feladatokhoz rendelhető kritériumokat. Majd az ehhez kapcsolódó videó felvétel megtekintése után a gyakorlatban konkretizálhatják megszerzett tudásukat.


Letöltés

A letölthető anyagok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges. Innen letölthető!