Vadicskó Judit: Kísérlet a biológia órán

A tanóra tervezésében, a tanulási-tanítási folyamatok szervezésében a szemléltetés kiemelkedő jelentőségű. A szakmódszertan kurzus gyakorlati foglalkozásain a tanórai tevékenységek között tárgyaljuk a szemléltetés jelentőségét, formáit, szervezeti kereteit. A szemléltetés során tanári (demonstrációs)- és tanulókísérletekről, mikroszkópos gyakorlatokról, fajismeretről, boncolásról ejtünk szót. A hallgatókban tudatosítani kell, hogy a tananyag feldolgozásának hatékonyságát növeli, ha van lehetőség szaktantermi munkára, amelynek során nagy szerepet kapnak a gyakorlati órák, a kísérletezés, a mikroszkópos gyakorlatok, mikroszkópos technikák és a boncolási gyakorlatok. A gyakorlati órák megtervezése pontosan elvégzett szervezéssel valósítható meg. A szervezés menetét, az óra lebonyolítását lépésről lépésre tisztázni kell. A folyamat közben felmerülő problémákra, nehézségekre is érdemes felkészíteni a hallgatókat. A folyamat során a hallgatók olyan kooperatív technikákon keresztül tesznek szert ezekre a lényeges ismeretekre, amelyeket ők is alkalmazhatnak tanári tevékenységük során.


Letöltés

A letölthető anyagok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges. Innen letölthető!