Vati Tamás: Törökország és az Európai Únió kapcsolata – a szakértői csoportmunka földrajzórán

A szakmódszertani óra célja, hogy a hallgatók minél jobban megismerjék a csoportmunka legfontosabb ismérveit, illetve a hatékonyságát segítő eljárások alkalmazását. A hallgatók is csoportos munkaformában találkoznak egy, a ráhangolódást – jelentésteremtést – reflektálást középpontba állító óra vázlatával, amelynek elemzését is elvégzik. Ennek során saját maguk alakítják, formálják véleményüket a témával kapcsolatban.
A feldolgozott téma a földrajztudomány köz- és felsőoktatási térképén is sötét foltnak számít (Törökország és az Európai Unió kapcsolata), vagyis megkerülhetetlen, mivel egy esetleges török EU-tagság a világpolitika jövőképét jelentősen átformáló eseménnyé válik. A csatlakozás kérdését mérlegelve mindkét oldalon találhatunk súlyos érveket/ellenérveket, így azt megmondani, hogy ezek közül a végső döntést melyik tényező milyen mértékben befolyásolja, igen nehéz lenne megmondani. A kapcsolat összetettségét, jellegét tekintve azonban kitűnő lehetőséget nyújt az RJR-modell alkalmazására.
A panel az előzetes tudásra építkezik, majd a gyakorlat során az aktív részvétel eredményeként új ismeretek birtokába jutnak a hallgatók. Fontos, hogy a folyamat során a résztvevők megismerjék mások gondolatait, véleményét, és képesek legyenek saját nézeteik felülvizsgálatára, megváltoztatására is. Mindezek által a tudást nem lezárt egységként, hanem folyamatosan változó rendszerként kezelhetik.
A tanórák (2*1,5 óra) célja, hogy a hallgatók komplex (történeti-, társadalom- és politikai földrajzi) ismereteket szerezzenek Törökország és az Európai Unió meglehetősen ellentmondásos kapcsolatáról.


Letöltés

A letölthető anyagok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges. Innen letölthető!