Vati Tamás: Az iszlám és a nyugati világ kapcsolata a Nyugat-európai országok példáján

A szakmódszertani óra célja, hogy a hallgatók empirikus úton szerzett ismeretek révén bővíteni tudják módszertani szakértelmüket, nyitottabbá váljanak az interaktív és reflektív tanulás napi gyakorlatára és a kritikai gondolkodás fejlődésének/fejlesztésének lehetőségeire.
A feldolgozott téma különös hangsúlyát és aktualitását az adja, hogy napjainkban a civilizációk közötti feszültségek ugyanúgy jelen vannak a nemzetközi politikában, mint az emberek mindennapjaiban. A képzeteket egyrészt az ismeretek hiánya, másrészt az egyszerűsítésre való hajlam táplálja.
A hidegháborút követő nemzetközi politikai rendszert már a kezdetektől nagyfokú bizonytalanság jellemezte. A 2001. szeptember 11-én bekövetkezett események még törékenyebbé tették azt, jelentős átalakulást eredményezve a világ társadalmi-, gazdasági-, és politikai struktúrájában.
A témakör feldolgozása RJR-modell (ráhangolódás – jelentésteremtés – reflektálás) alapján történik. A panel az előzetes tudásra építkezik, majd a gyakorlat során az aktív részvétel eredményeként új ismeretek birtokába jutnak a hallgatók. Fontos, hogy a folyamat során a résztvevők megismerjék mások gondolatait, véleményét, és képesek legyenek saját nézeteik felülvizsgálatára, megváltoztatására is. Így a tudást nem lezárt egységként, hanem folyamatosan változó rendszerként kezelhetik.
A tanórák (2*1,5 óra) célja, hogy a hallgatók komplex (történeti-, társadalom- és politikai földrajzi) ismereteket szerezzenek az iszlám világ és a Nyugat meglehetősen ellentmondásos kapcsolatáról.


Letöltés

A letölthető anyagok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges. Innen letölthető!