Pethőné Nagy Csilla: Színházba megyünk!

Az irodalomtanítás és az irodalomtanár feladata többek között, hogy segítse a diákok kulturális szokásainak kialakulását, például az igényt a színházba járásra, a készséget színházi előadások érzékeny, értő, kritikus befogadására. Ahol a településen vagy közvetlen közelében működik színház, ott az iskolákban a színházzal való találkozás többnyire intézményi keretek között szerveződik, és bérletes előadásoknak a látogatásával történik. Ennek koordinálása legtöbbször a szabadidő szervező tanár és az osztályfőnökök feladata. Ám az irodalomtanulás folyamatában bevett gyakorlat az is, hogy a magyartanár időnként a tananyaghoz szorosan vagy lazábban kapcsolódó színházi előadásokra is elviszi a tanítványait. Esetenként olyan előadásokra, amelyek a lakóhelytől távol eső színházak repertoárján szerepelnek, híresen jó rendezések, illetve előadások. Az ilyen színházlátogatások megszervezése, lebonyolítása, illetve az élmények feldolgozása, az előadás „szakszerű” értelmezésének segítése a tanártól sokoldalú felkészültséget, szakmai hozzáértést, átgondolt tervező és szervező munkát igényel. A modul egy ilyen színházlátogatás lebonyolításának folyamatába vezeti be a leendő magyartanárokat, virtuálisan végigjárva az utat a színházi előadás kiválasztásától az utazás megszervezésén és lebonyolításán át az előadás feldolgozásának előkészítéséig és a színdarabelemző óra tanulói tevékenységeinek megtervezéséig. Kitér néhány lehetségesen felmerülő problémára és azok kezelhetőségére is. (Teljes időkeret: 8×45 perc = 4 szemináriumi foglalkozás)


Letöltés

A letölthető anyagok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges. Innen letölthető!