Priskinné Rizner Erika: A nemzetiségek helyzete a XIX. század végi Magyarországon

A nemzetiségek helyzetének, problémáinak bemutatása a XIX. század végi Magyarországon szituációs játékkal, dramatikus módszerrel egy nemzetiségi kongresszus keretében. (dupla óra)

A hagyományos tanítási órán a tanulók általában olyan dolgokról tanulnak, ami távol áll tőlük, nehezen kerülnek közel a tananyag igazi mondandójához, nem érzik, hogy saját életükben hogyan hasznosíthatnák a megtanulandó ismeretet. Ez a tanóra kísérlet a tudás személyessé tételére, melyben különböző szerepekkel kell azonosulni, ráadásul többségében a nem magyar, hanem a nemzetiségi szempontokkal. A tanulók a forrásokon alapuló információkat saját kontextusukba transzformálják, vagyis interakcióba lép a tanulói személyiség és a megjelenített karakter. Így van esély arra, hogy a tanuló a helyzetben rejlő problémát belső átéléssel jobban megértse, empátiával viszonyuljon a kisebbségi létben élőkhöz.

Miközben szerepeket választanak, magatartásukat a szerephez tartozó normákhoz kell igazítaniuk. Ez egyéni empátiájukat is fejleszti, mert nemcsak a magyar, hanem többségében a nemzetiségi szereplők sérelmeit kell megfogalmazniuk.

Az óra záró szakaszában vita kialakulására is mód van, fejleszthető a hatékony és tárgyszerű vitatkozás képessége. a dramatizálás során törekedjünk a valószerű feldolgozásra.


Tanári modul

Tanulói modul

A letölthető anyagok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges. Innen letölthető!